La Jucu, continuăm împreună cu Valentin Dorel Pojar!

La Jucu, continuăm împreună cu Valentin Dorel Pojar!

Ce a realizat în ultimii patru ani primarul din Jucu?

✅Introducerea iluminatului public la drumul naţional, respectiv extinderea şi modernizarea cu lumini led a iluminatului la nivelul întregii comune

✅Reabilitare termică, RK invelitori, amenajări exterioare la 6 blocuri de locuinţe sociale in loc. Jucu Herghelie şi la blocul din loc. Jucu de Sus

✅modernizarea căminului cultural la Jucu de mijloc şi Jucu de Sus (Brutăria)

✅modernizarea căminului cultural Gădălin, curtea interioară, gardul împrejmuitor, terasa, realizarea grupului social, finisajele interioare, dotarea căminului şi construirea unei scene de evenimente in curte.

✅Construirea de capele mortuare în localităţile: jucu de mijloc, Cădălin, Jucu Herghelie şi 3 casc parohiale

✅modernizarea clădirii centru de zi din Cădălin

✅Construire cămin cultural Vişea, amenajări exterioare

✅Baza sportivă Jucu Arena

✅Baza sportivă Vişea

✅Terenuri de sport sintetice în localităţile: Vişea, Cădălin. Jucu Herghelie, Jucu de Sus. Jucu de mijloc

✅Reţea ujireless în spaţiile publice

✅Construirea unei hale pentru garare utilaje în Jucu de Sus, lăngă Primărie

✅Parcuri dejoacă pentru copii în toate satele comunei

✅modernizarea şi asfaltarea drumurilor comunale intr-un proiect de asfaltare a peste 8 km de drumuri si străzi: str. macului, str. morii -Panemar, str. Tineretului • Vişea, drum Vişea-Cădălin, Jucu de mijloc: str. Trandafirilor, str. Păşunii, str. margaretelor, Jucu Herghelie: Str. Florilor şi urmează str. Pătruş din Cădălin

✅Pietruirea tuturor drumurilor din comună, respectiv asfaltarea drumului Jucu-Cădâlin

✅Asfaltarea a 5.2 km de drumuri şi construire pod peste Someş (str. Aviatorilor. DC40. str. Rătului, str. Parcului, str. Bisericii, str. moliturii)

✅mansardarea clădirii din Jucu de Sus nr.239A şi realizarea a 8 locuinţe (2 apartamente şi 6 garsoniere)

✅Construirea unei platforme de depozitare a gunoiului de grajd, conform normelor UE. In vederea reducerii poluării cu nutrienţi

✅Amenajarea aleilor şi lucrări de reparaţii in parcul C. Bariţiu, inclusiv scena de spectacole

✅Amenajarea şi dotarea cu aparatură fitness a parcului C. Bariţiu

✅Obţinerea calităţii de comună turistică – OBIECTIV cu impact pe termen lung

✅Definitivarea PUG-ului comunei Jucu, aflat In faza de avizare finală, care a fost structurat, astfel încăt va delimita foarte clar zona industrială, zona de servicii, zona rezidenţială si zona de blocuri

✅Realizarea hărţii digitale a Comunei Ducu – realizarea nomenclatorului stradal in scopul introducerii in baza de date a REnnS, care va uşura Identificarea şi accesul la adresele poştale care apelează numărul unic T12

✅Realizarea reţelelor de canalizare menajeră şi a racordurilor aferente in cinci proiecte mari:

-Canalizarea menajeră a localltatii Jucu de Sus -Canalizarea menajeră a zonei ITIolitură – Deasupra morii -Canalizarea menajeră a localităţilor Gădălin şi Vişea -Canalizarea menajeră la DniC
-Extinderi canalizare, racorduri şi branşamente in Ducu de mijloc. Jucu de Sus-Duvana

✅Introducerea gazelor naturale la blocul de locuinţe din Ducu de Sus şi la blocurile de locuinţe sociale din Jucu Herghelie nr.53, dotarea apartamentelor cu centrale pe gaze şi calorifere (lucrări începute la blocul din Jucu de Sus)

✅Construirea unul bloc de locuinţe sociale la Duvana – finanţare 80% de la ministerul Lucrărilor Publice, stadiul actual: Începută execuţia lucrărilor

✅Capelă Vişea şi casa parohială ]ucu de mijloc – in derulare

✅Finalizarea şi recepţia bazinului de inot de la Jucu Arena. destinat elevilor pentru desfăşurarea orelor de sport şi publicului larg, in afara orelor de program şcolar şi in uieekend.

✅“Construcţie sală de sport multifuncţională, la şcoala G. Bariţiu”. proiect in faza de execuţie – Ducu de Sus

✅Lucrări de amenajare versanţi la Ducu de mijloc, Jucu Herghelie, decolmatarea văii Gădălinului şi decolmatarea şanţurilor pentru prevenirea inundaţiilor

✅Amenajare alee pletonală de acces ta biserica din Gădălin

✅înlocuirea vechilor statii de autobus deteriorate, 13 la număr, cu staţii moderne, in localităţile comunei

✅Confecţionarea şi amplasarea in puncte de Interes a 9 module pentru colectarea selectivă a deşeurilor

✅Atribuirea unui număr de 100 parcele de teren, in baza Legii nr.15/2003, tinerilor din comună pentru construirea unei case de locuit, după viabilizare, crearea acceselor si introducerea utilităţilor.

You may also like

Leave a Comment